Informace o společnosti

Obchodní firma: Radlice Rozvojová, a.s.
Sídlo: Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5
IČO: 024 51 221
Údaje o zápisu v OR: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19532