Koncern ČSOB

Společnost Radlice Rozvojová, a.s., se sídlem Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, IČO 02451221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19532 (dále jen „Radlice Rozvojová“), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.

Další informace o koncernu ČSOB

ČSOB Holding

Company Radlice Rozvojová, a.s., registered office Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, Company ID 02451221, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal court in Prague, section B, inset 19532 (hereinafter 'Radlice Rozvojová'), belongs to ČSOB Holding and is a subject to the unified management policy implemented under the structure of the Holding by the Controlling Person.

Additional information about ČSOB Holding